11. Ogļūdeņraži, nafta, dabasgāze

Vai nafta veidojas joprojām? R

Populārzinātniskā raksta saturs: naftas un dabasgāzes veidošanās skaidrojums, vietas, kur mūsdienās ir piemēroti apstākļi, lai varētu sākt veidoties nafta.

No kā radušies ogļūdeņraži – nafta un dabasgāze R

Populārzinātniskā raksta saturs: īss raksts par naftas un dabasgāzes izcelsmi un veidošanos.

Tagad varam izmantot vislielāko enerģijas avotu R

Populārzinātniskā raksta saturs: metāna ledus, tā milzīgās rezerves okeāna gultnē un tehnoloģijas tā iegūšanai.

Meklē naftas produktu aizvietotājus R

Populārzinātniskā raksta saturs: Latvijas zinātnieku pētījumi bezatlikuma tehnoloģiju radīšanā saistībā ar biodegvielas iegūšanu.

2050. gadā ražosim nākotnes degvielu R V

Populārzinātniskā raksta saturs: jaunākie atklājumi un tehnoloģiskie risinājumi, kā ražot degvielu, kas būtu līdzīga no naftas produktiem iegūtajai.

Ielaušanās Arktikā R

Populārzinātniskā raksta saturs: dzenoties pēc pēdējām degvielas rezervēm, naftas kompānijas ielaužas polārajos reģionos: tehniska uzdrošināšanās ar neprognozējamu apdraudējumu dabai.

Kā Delfu orākuls ieslīga transā? R

Populārzinātniskā raksta saturs: pēc zinātnieku minējumiem zemāko ogļūdeņražu, tajā skaitā etilēna gāzes dabiskā izplūde no iežiem, nodrošināja Delfu orākulu nokļūšanu transā.

Frakcionētā destilācija E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Apgūst šķidru vielu maisījuma sadalīšanas prasmes, veicot destilēsanu. Eksperimentā sadala pentāna un heptāna maisījumu.