12. Hromatogrāfija - vielu atdalīšanas metode

Kolonnu hromatogrāfija E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Ja paraugs satur vairākas krāsvielas, tad tajā ir jābūt vairāk kā viena veida molekulām. Skolēni darbā sadalīs doto krāsvielu maisījuma paraugu kolonnā ar silikagelu. Paraugs satur metildzelteno (MD) un metilsarkano (MS). Skolēni mācīsies praktiski sadalīt divu vielu maisījumu.

Plānslāņa hromatogrāfija E

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Pigmentu sadalīšana kolonnā E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Hromatogrāfija uz filtrpapīra E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Ekperimentā tiek parādīts, no kādām krāsām sastāv konkrētās krāsas marķieris, piemēram, zaļas krāsas marķieris sastāv no zilas un dzeltenas krāsas.

Auga drogas kolonnu hromatogrāfija E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentāls apraksts, kā veikt augu drogu pigmentu maisījuma sadalīšanu ar kolonnu hromatogrāfijas metodi.