13. Spirti

Biodegviela no atkritumiem R

Populārzinātniskā raksta saturs: Latvijas zinātnieku pētījumi par biobutanola iegūšanu no augu valsts atkritumiem un tā izmantošanu degvielā.

Etanola pierādīšana alkoholiskajos dzērienos E

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentā tiek karsēts etanolu saturošs alkoholiskajs dzēriens, un novērota tvaiku degšana. Eksperimentā tiek noskaidrots, ka etanols ir viegli uzliesmojošs šķidrums un ka alkoholiskie dzērieni  satur etilspirtu.

Šo eksperimentu var izmantot kā demonstrējumu, vai arī to veikt skolēni pētnieciskajā laboratorijas darbā.

Glicerīna pašaizdegšanās. E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperiments parāda, ka, lai notiktu aizdegšanās, ne vienmēr ir nepieciešama uguns.

Šis eksperiments var būt viena no uguns iegūšanas metodēm.

 

Trīs butanola izomēri E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: Secināt par pirmējo, otrējo un trešējo spirtu ķīmiskajām īpašībām (oksidējamību), izmantojot eksperimentāli iegūtu informāciju.

Skolēniem tiek piedāvātas trīs mēģenes A-C ar butanola (C4H9OH): A – butanols-2, B – 2-metilpropanols-2, C – 2-metilpropanols-1. Skolēniem jāveic katra spirta oksidēšana un jodoforma tests. Kad eksperimenti veikti – jāsecina par pirmējo, otrējo un trešējo spirtu ķīmiskajām īpašībām.

Alkoholiskā rūgšana un fermentu darbība E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta gaitā noskaidro optimālo temperatūru spirta rūgšanas procesam.

Etanola iegūšana no rūgšanas produktiem E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimentā iegūst etanolu no paraugiem – augļu sulas, glikozes šķīduma vai medus šķīduma.