14. Aldehīdi un ketoni

Ķīmiskais luksofors

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

“Ķīmiskais luksofors” – iespaidīga krāsu pāreja ķīmiskajā reakcijā. Eksperimentu var izmantot pamatskolā un vidusskolā,  ķīmisko reakciju pazīmes – krāsu maiņas novērošanai. Indigokarmīna šķīdumam pievieno bāzisku glikozes šķīdumu. Notiek pakāpeniska šķīduma krāsas maiņa. Dažkārt, lai izdotos, ir nepieciešams veikt to atkārtoti.

Sudraba spoguļa reakcija. I

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Ekspriments izskaidro sudraba(I) komplekso savienojumu oksidējošas īpašības ūdens šķīdumos.

Šo reakciju vēsturiski izmantoja spoguļu iegūšanai, taču tā vienlaicīgi ir arī glikozes pieradīšanas reakciju. Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu laboratorijas darbu (nepieciešams mazāk izejvielu un trauku tilpumi).

„Zilās pudeles” eksperiments E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Ekperimentā notiek reakcija starp NaOH un glikozi, pievienojot metilēnzilā škīdumu, iegūtais šķīdums sakratot kļūst zils, kas pēc laika atkrāsojas.

Sudraba spoguļa reakcija. II E

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis – veikt glikozes pieradīšanas reakciju. Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu laboratorijas darbu (nepieciešams mazāk izejvielu un trauku tilpumi).