17. Sintētiskie polimēri

Plastiskais sērs. E

Laiks - 10-15 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu laboratorijas darbu. Eksperimenta mērķis: sintezēt plastisko sēru.

Skaistas kājas neilona zeķēs R

Populārzinātniskā raksta saturs: neilona kā pirmās sintētiskās šķiedras atklāšana un ražošana. Neilona priekšrocības un tā nosaukuma veidošanās.

Polistirola sintēze E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimenta mērķis: veikt polistirola sintēzi un attīrīšanu.

Poliviniletanola slaims NP

Eksperimenta nolūks ir iegūt šķērssaistītu polimēru – slaimu.