19. Pārtikas ķīmija. Uzturvielas. Vitamīni

Kā ražo pārtikas eļļu? (R) NP

Īss raksts par pārtikas eļļas iegūšanu aukstās un karstās spiešanas procesā.

Piena ceļš pasaulē un cilvēkā (R) NP

Pieprasījums pēc piena pasaulē. Tā ražošana un izmaksas. Laktozes nepanesamība dažādos pasaules reģionos.

Vai kļūsim veselīgāki, ja ēdīsim kā mūsu senči? (R) NP

Pārtikas izmaiņas cauri laikiem un tās ietekme uz organismu.

Cukura mīlestība (R) NP

Pārmērīga cukura lietošanas sekas uz veselību. Cukura ražošanas vēsture un iemesli tā biežajai izmantošanai.

pH diēta tuvplānā R NP

Populārzinātniskā raksta saturs: pH diēta, tās vērtējums dažādu nozaru speciālistu skatījumā. Organisma pH.

21. gadsimta zelta drudzis (R) NP

Brazīlijas lauksaimniecībā izmantotās tehnoloģijas. Auglīgā Brazīlijas zeme dāvā lauksaimniekiem četras ražas gadā un baro arī mūs, eiropiešus. Ko dabai, dzīvniekiem un cilvēkiem maksā Brazīlijas lauksaimniecības uzplaukums.

Darvas karote saldinātāja mucā (R) NP

Īss raksts par cukura aizvietotāju kaitīgumu.

Skepticisms uz šķīvja (R) NP

Dažādi mīti par uzturu un viedokļi par to patiesumu.

Cukura dehidratēšana ar koncentrētu sērskābi

Laiks - līdz 5 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta laikā var novērot cukura dehidratēšanu – kā cukuram tiek atšķelts ūdens un tas pārogļojas par oglekli.

Baltie pulverīši E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir noteikt un salīdzināt dažādas sadzīvē izmantojamās vielas, kuras visas ir baltā krāsā.

Saharozes satura polarometriska noteikšana dzidros sīrupos E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Metodes pamatā ir sakarība starp gaismas laušanas koeficientu un saharozes saturu sīrupā.

Kāpēc āboli kļūst brūni? E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentāli noskaidro, kāds ir labākais veids, kā novērst ābolu oksidēšanos (brūnēšanu). Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā laboratorijas darbu.

Nātrija hlorīda satura refraktometriska noteikšana dzidros sālījumos E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Metodes pamatā ir sakarība starp šķīduma gaismas laušanas koeficientu un NaCl saturu tajā.

Laktozes satura refraktometriska noteikšana pienā E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis: noteikt laktozes saturu piena. Eksperiments paredzēts vidusskolas posmam. Skolēni veic to kā laboratorijas darbu.

Etiķskābes masas daļas (%) noteikšana konservu marinādē E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir praksē apgūt titrimetriju un masas daļas aprēķināšanu.

Kalcijas jonu kompleksonometriskā noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta laikā kvantitatīvi nosaka kalcija jonu daudzumu. Skolēni gūst priekšstatu par kompleksonometriju. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu vidusskolā.

NĀTRIJA HLORĪDA NOTEIKŠANA PĒC MORA METODES NP

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Metodes princips
Neitrālā vai bāziskā vidē (pH 6,3 –10) hlorīda jonus titrē ar sudraba nitrāta šķīdumu:
Cl- + Ag+ → AgCl ↓
Par indikatoru izmanto kālija hromātu, kas ekvivalences punktā veido sarkanbrūnas
nogulsnes:
CrO4
2- + 2Ag+ → Ag2CrO4 ↓

 

Darba uzdevums
1. Noteikt nātrija hlorīda masas daļu (%) buljona kubiņā
2.No iegūtajiem mērījumiem aprēķināt vidējo aritmētisko, standartnovirzi, relatīvo
standartnovirzi un drošības intervālu

Stikls no cukura

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Ir redzēts, kā filmās plīst stikli, kad ar pudeli iesit pa galvu vai skrien pāri stikla lauskām. Agrāk šādās epizodēs izmantoja stiklu, kas izgatavots no cukura. 

 

Glikozes pierādīšana NP

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta laikā tiek veikta glikozes kvalitatīvā analīze. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbs vidusskolā.

Kā cēlies nosaukums “ogļhidrāti”?

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta laikā norisinās ogļhidrātu dalīšanās reakcija – tiek iegūta ogle. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu pamatskolā vai vidusskolā.

Kas spēj denaturēt proteīnus?

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentu laikā novēro proteīnu denaturāciju (sarecēšanu). Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbs pamatskolā un vidusskolā.

Piena kvalitātes pārbaude: sodas pierādīšanas reakcija

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta laikā tiek veikta piena kvalitātes pārbaude izmantojot sodas pierādīšanas reakciju.  Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu pamatskolā vai vidusskolā. 

 

Piena kvalitates pārbaude: amonjaka pierādīšana reakcija

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Amonjaka pierādīšanas metode pamatojas uz amonjaka spēju ar Neslera reaģentu veidot krāsainas nogulsnes. Svaigā pienā tā daudzums ir apmēram 0,5–0,6 mg %. Darbu var izmantot skolēnu ZPD darbos un kā demonstrējumu. Izmantošana laboratorijas darbos nav ieteicama, jo tiek izmantoti dzīvsudraba reaģenti un to utilizēšanai ir īpašas prasības.

Piena kvalitātes pārbaude: ūdeņraža peroksīda atklāšana pienā

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta laikā tiek veikta piena kvalitātes pārbaude. Tiek eksperimentāli noteikts, vai pienam nav pievienots  ūdeņraža peroksīds. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu vidusskolā.

 

Piena kvalitātes pārbaude. Blīvuma noteikšana

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola, pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā tiks noteikta piena kvalitāte, izmērot piena temperatūŗu un blīvumu. Tiek apgūta analītiskās ķīmijas kvalitatīvās metodes – nosakot vielas klātbūtni paraugā.

SIEKALAS NOĀRDA CIETI NP

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā pārbauda cietes ķīmiskās īpašības.

JODA TINKTŪRA KRĀSO CIETI ZILĀ KRĀSĀ -E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā pārbauda joda reakciju ar cieti, noskaidro kā var pierādīt cieti.

Cukura satura noteikšana Coca-Cola dzērienā

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimentā pēc blīvuma nosaka cukura daudzumu Coca-Cola un citos līdzīgos dzērienos.

PROTEĪNU, CUKURU UN TAUKU NOTEIKŠANA PIENĀ NP

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Laboratorijas darba laikā pielieto pierādīšanas reakcijas – piena produktos identificē taukus, cukuru, cieti, proteīnu.

PĀRTIKAS PRODUKTU ANALĪZE NP

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Laboratorijas darba laikā veic pierādīšanas reakcijas – pārtikas produktos pierāda taukus, reducējošos cukurus, cieti, proteīnus.

Tauku konstatēšana

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā identificē taukus pārtikas produktos.

Etiķskābā rūgšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir demonstrēt kā notiek etiķskābās rūgšanas process Tiek veikta etiķskābes īpašību izpēte.