2. Ūdens, šķīdumi, dispersās sistēmas

Amonjaka strūklaka. E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimenta mērķis: iegūt amonjaku un novērot tā šķīdību ūdenī.

Vai cukurs šķīst benzīnā?

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Vai ienaidnieka auto degvielas tvertē iebērts cukurs radīs nopietnus dzinēja bojājumus?
Baumu līmenī tiek pieņemts, ka automašīnas benzīna tvertnē iebērtais cukurs var izraisīt ļoti nopietnus dzinēja bojājumus. Pieņēmums, ka benzīna tvertnē iebērtais cukurs piesārņos dzinēju, netieši nozīmē to, ka cukurs šķīst benzīnā un ka tādejādi ar benzīnu tas nokļūst dzinējā. Eksperimentāli tas tiek pārbaudīts.

Kā ūdenī iespējams skābekļa trūkums? R

Īss raksts par skābekļa šķīdība ūdenī un faktori, kas to ietekmē.

Ūdens R

Populārzinātnisks raksts par ūdens molekulas uzbūvi. Skaidrotas ūdens neparastās fizikālās īpašības un tā nozīme dzīvības procesos uz Zemes.

Okeāns ar skābu piegaršu R

Populārzinātniskajā rakstā skaidrota skābā oksīda – oglekļa(IV) oksīda šķīšana pasaules okeānā, kas izraisa tā paskābināšanos. Raksturotas tehnoloģijas šī procesa novēršanai.

Ogles filtrs ūdens attīrīšanai E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Ūdeni no krāsvielām ir iespējams attīrīt ar to, kas pieejams mājas aptieciņā. Aktivēto ogli var izmantot ūdens attīrīšanai no krāsainām izšķīdušām vielām.

Stalagmīta iegūšana. E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments parāda pārsātinātu šķīdumu īpašības. Eksperiments noderēs tematā “Dispersās sistēmas”. Eksperimentu veic kā demonstrējumu.

Ziepju šķīduma īpašības E

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentu skolēni veic kā laboratorijas darbu tematā “Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli”. Mērķis: pārbaudīt ziepju šķīduma īpašības.

Saharozes satura polarometriska noteikšana dzidros sīrupos E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Metodes pamatā ir sakarība starp gaismas laušanas koeficientu un saharozes saturu sīrupā.

Nātrija hlorīda satura refraktometriska noteikšana dzidros sālījumos E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Metodes pamatā ir sakarība starp šķīduma gaismas laušanas koeficientu un NaCl saturu tajā.

Laktozes satura refraktometriska noteikšana pienā E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis: noteikt laktozes saturu piena. Eksperiments paredzēts vidusskolas posmam. Skolēni veic to kā laboratorijas darbu.

Ūdens sārmainības noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Esperimentā notiek sērskābes un analizējamā ūdens parauga neitralizācijas reakcija. Skolēns mācās titrēt un pēc iegūtajiem datiem aprēķināt ūdens šķīduma parauga koncentrāciju un pH vērtību. Eksperimentu veic kā skolēnu patstāvīgo darbu.

 

 

Sulfātjonu satura turbidimetriska noteikšana dzeramajā ūdenī E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentu veic kā skolēnu laboratorijas darbu. Eksperimenta mērķis ir noteikt sulfātjonu saturu dzeramajā ūdenī.

Ķīmiskā varavīksne

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola, pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis ir demonstrēt skolēniem vienu no reakcijas pazīmēm – krāsas maiņu. Atkarībā no klašu grupas var papildinā eksperimentu ar izejvielas un produktu īpašību izpēti, ka arī reakcijas vienādojumu pierakstu. Eksperimentā tiek iegūti šķīdumi, kuriem ir varavīksnei raksturīgās krāsas.

Refraktometriska nātrija hlorīda masas daļas (%) noteikšana ūdens šķīdumā E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Šķīduma laušanas koeficients tiek izmantots eksperimentālai nātrija hlorīda masas daļas noteikšanai šķīdumā.

 

Ūdens cietības kompleksonometriska noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments piemērots vidusskolas posmam, kad skolēni apgūst titrēšanu. Eksperimenta mērķis: noteikt analizējamā ūdens parauga cietību. Eksperimentu veic kā skolēnu laboratorijas darbu.

Kalcija un magnija jonu kompleksonometriska noteikšana ūdenī E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentu veic kā skolēnu laboratorijas darbu. Eksperiments paredzēts vidusskolas posmam. Eksperimenta mērķis: noteikt Ca+2 un Mg+2 jonu saturu minerlūdenī.

Sālsskābes koncentrācijas titrimetriska noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā notiek sālsskābes un kālija hidroksīda neitralizācijas reakcija. Skolēni mācās titrēt un pēc iegūtajiem datiem aprēķināt sālsskābes šķīduma koncentrāciju. Eksperimentu veic kā skolēnu patstāvīgo darbu.

 

Kalcijas jonu kompleksonometriskā noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta laikā kvantitatīvi nosaka kalcija jonu daudzumu. Skolēni gūst priekšstatu par kompleksonometriju. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu vidusskolā.

Notekūdeņu attīrīšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperiments modelē notekūdeņu attīrīšanu no mehāniskiem piemaisījumiem (smilšu filtrs) un parāda aktīvās ogles absorbējošās īpašības.

Ūdens attīrīšana ar alumīnija hidroksīdu E

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentu veic kā laboratorijas darbu. Eksperiments paredzēts vidusskolēniem. Darba mērķis: novērot ūdens attīrīšanas norisi.