20. Elektroķīmija

Elektrolīti un neelektrolīti I

Tematā “Elektrolītiskā disociācija” skolēniem jāapgūst vairāki jauni jēdzieni. Viens no skolēnu sasniedzamajiem rezultātiem ir izprast atšķirību starp elektrolītiem un neelektrolītiem. Temata būtiskākos jautājumus skolēni vislabāk apgūst, vērojot demonstrējumus. Šeit noderīgs būs videometeriāls, kurā uzskatāmi demonstrē atšķirības starp šiem elektrolītiem un neelektrolītiem.

Kāpēc ūdens un elektrība ir bīstams kokteilis (R) NP

Elektrības vadīšanas mehānismi krāna ūdenī.

Kā darbojas atkārtoti uzlādējamā baterija? (R) NP

Atkārtoti uzlādējamo bateriju darbības princips, ķīmiskās pārvērtības tajā.

Elektroforēze NP

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentālais darbs ir paredzēts vidusskolēniem izpratnes radīšanai par elektroforēzes procesu. Eksperimentā novēro jonu kustību šķīdumā elektriskās strāvas iedarbībā, ko apliecina šķīduma krāsas maiņa.

Dzelzs korozija sālsūdenī

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Dzelzs korozija (rūsēšana) NaCl un KCl šķīdumā. Dotais eksperiments paskaidro, kā un kāpēc ceļu apstrāde ar sāls šķīdumiem bojā automašīnu korpusus.