21. Vides problēmas - Ozons; siltumnīcas efekts

Gaiss, tā piesārņojums I

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Latvijas Dabas muzeja organizētā konkursa 5 uzdevumi par aktuāliem ar gaisu un atmosfēras aizsardzību saistītiem jautājumiem. Konkursa uzdevumi ir paredzēti 5.-6. klašu skolēniem, bet  var piedāvāt arī 8. klasei pārbaudīt savas zināšanas par gaisa tēmu.

Skābā lietus modelēšana E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Demonstrējuma eksperiments parāda, ka, sēram sadegot gaisā, rodas gāzes, kuru mijiedarbībā ar ūdeni, tā vide kļūst skāba.

Pasaule mēslojuma žņaugos R

Populārzinātniskā raksta saturs: slāpekļa minerālmēslojuma izmantošana, kaitējums dabai, ja šāds minerālmēslojums tiek izmantots pārāk daudz. Alternatīvie mēslošanas veidi.

Jaunais zelta drudzis Kanādā (R) NP

Zelta meklējumi un iegūšana Kanādā un ar to saistītie draudi tās dabai.

Derīgo izrakteņu dārgā cena R

Populārzinātniskā raksta saturs: derīgo izrakteņu, pārsvarā metāla rūdu, nelegālā un bīstamā iegūšana, lai nodrošinātu rietumvalstu augsto dzīves līmeni.

Černobiļu apraks metāla šķirstā (R) NP

Černobiļas katastrofa, tās sekas. Černobiļas AES un tās apkārtne mūsdienās. Mūsdienu risinājumi Černobiļas AES teritorijas izolēšanai.

Kodoltūrists R

Populārzinātniskā raksta saturs: Černobiļas AES, sprādziena dienas rekonstrukcija. Černobiļas AES apkārtnes zona mūsdienās kā tūrisma objekts.

Černobiļa (R) NP

Īss apraksts par Černobiļas apmeklējumu mūsdienās, tās apkārtnes iedzīvotājiem un dabu.

Latvijas gaisa piesārņojuma līdere ir Rīga R

Pievienotā raksta saturs: gaisa kvalitāte Latvijā, tā piesārņojums, gaisu piesārņojošās vielas un to koncentrāciju noteikšana.

Pelēkajā zonā R

Pievienotā populārzinātniskā raksta saturs: gaisa piesārņojums ar putekļiem no ogļu ieguves raktuvēm Ķīnā.

Piesārņotākā pilsēta R

Irānas pilsēta Avhāza un tās milzīgais gaisa piesārņojums. Citi piesārņojuma rekordi citviet pasaulē.

Pasaules okeānu pārpludina plastmasa (R) NP

Milzīgais plastmasas atkritumu apjoms pasaules okeānā.

Arktikā sākušās pārvērtības (R) NP

Pasaules aukstuma rekordi kā klimata pārmaiņu sekas.

Apzināti klimata draudi pasaulē (R) NP

Klimata pārmaiņu draudi fiziskajās, bioloģiskajās un cilvēces sistēmās dažādās pasaules vietās.

Vai klimatam draud katastrofa? (R) NP

Dažādi zinātnieku viedokļi par globālajām klimata izmaiņām un to iemesliem.

Putekļsūcējs tīrīs okeānus (R) NP

Plastmasas atkritumu problēma jūrās un okeānos. Jaunākie tehnoloģiskie risinājumi šo atkritumu savākšanai.

Elektroatkritumi (R) NP

Elektroatkritumi. Elektrisko ierīču pieaugums un to veidoto atkritumu pieaugums. Šādu atkritumu ķīmiskais sastāvs, to pārstrādes iespējas. Likumdošana saistībā ar elektroatkritumiem.

Ielaušanās Arktikā R

Populārzinātniskā raksta saturs: dzenoties pēc pēdējām degvielas rezervēm, naftas kompānijas ielaužas polārajos reģionos: tehniska uzdrošināšanās ar neprognozējamu apdraudējumu dabai.

Vai te kāds vēl ir? R

Populārzinātniskā raksta saturs: Atakamas tuksnesī apslēptie derīgie izrakteņi varš un zelts. Kā to nepārdomāta iegūšana iznīcinājusi piekļuvi dzeramajam ūdenim. Derīgo izrakteņu iegūšanas sekas uz apkārtējo vidi.

Okeāns ar skābu piegaršu R

Populārzinātniskajā rakstā skaidrota skābā oksīda – oglekļa(IV) oksīda šķīšana pasaules okeānā, kas izraisa tā paskābināšanos. Raksturotas tehnoloģijas šī procesa novēršanai.

Vai klimatam draud katastrofa? (R) NP

Dažādi zinātnieku viedokļi par globālajām klimata izmaiņām un to iemesliem.

Radioaktivitātes rekords R

Populārzinātniskā raksta saturs: Irānas pilsēta Rāmsara un tajā novērotais lielākais dabiskās radioaktivitātes fons. Citi radioaktivitātes rekordi.

Ogļskābās gāzes ietekme uz vidi (siltumnīcas efekts)

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

CO2 ir viena no siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm atmosfērā. Eksperimentā tiks veidots globālās sasilšanas modelis.