5. ĶEPT, vielu nosaukumi, formulas, uzbūve, klasifikācija

Kādi ķīmiskie elementi ir cilvēka ķermenī R

Populārzinātniskā raksta saturs: īss raksts par cilvēka ķermenī biežāk sastopamajiem ķīmiskajiem elementiem.

Pasaule mēslojuma žņaugos R

Populārzinātniskā raksta saturs: slāpekļa minerālmēslojuma izmantošana, kaitējums dabai, ja šāds minerālmēslojums tiek izmantots pārāk daudz. Alternatīvie mēslošanas veidi.

Grafīta slānis mainīs nākotni R

Populārzinātniskā raksta saturs: oglekļa alotropija; grafēna iegūšana, īpašības, izmantošanas iespējas nākotnē. Latvijas zinātnieku ieguldījums grafēna izpētē.

Mendeļejevs izveido ķīmisko elementu periodisko tabulu R

Populārzinātniskā raksta saturs: raksts par D. Mendeļejevu un to, kā viņš izveidoja ķīmisko elementu periodisko tabulu.

Kādi ķīmiskie elementi vajadzīgi, lai rastos dzīvība? R

Populārzinātniskā raksta saturs: galvenie ķīmiskie elementi, kas ir nepieciešami dzīvības procesiem.

Kas ir minerāls? R

Populārzinātniskā raksta saturs: īss apraksts par to, kas ir minerālis, kādas ir prasības, lai vielu varētu saukt par minerālu.

No kā sastāv smaga zvaigzne? R

Populārzinātniskā raksta saturs: kodolsintēzes reakcijas un ķīmisko elementu veidošanās zvaigžņu kodolos.

Zinātnieki grib radīt ideālu ķīmisko elementu R

Populārzinātniskā raksta saturs: mākslīgo ķīmisko elementu iegūšana, izmantojot kodolreakcijas; 115. elementa iegūšana un identificēšana. Mākslīgo ķīmisko elementu īpašības un izmantošanas iespējas.

Mākslīgie ķīmiskie elementi R

Populārzinātniskā raksta saturs: mākslīgo ķīmisko elementu iegūšana, tehnoloģijas un zinātnieku darbs, kas tam nepieciešams. Mākslīgo ķīmisko elementu īpašības un izmantošanas iespējas.

Pasaules dārgākie materiāli R

Populārzinātniskā raksta saturs: raksts par pasaules dārgākajiem ķīmiskajiem elementiem, tajā skaitā radioaktīvajiem elementiem.

Kristālhidrāti

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir demonstrēt temperatūras ietekmi uz kristālhidrātu krāsu.