6. Oksidēšanās-reducēšanās

Halogēnu ķīmiskās aktivitātes noteikšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Laboratorijas darbs, kuru var veikt pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēni skolotāja uzraudzībā, apgūstot ķīmisko īpašību maiņu ĶEPT grupā. Eksperiments uzskatāmi demonstrē VII A grupas elementu (halogēnu) reaģētspējas samazināšanos grupā virzienā no augšas uz leju.

Hlora un joda oksidējošās īpašības

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Laboratorijas darbu var izmantot pamatskolā un vidusskolā, praktiski parādot atšķirību starp joda un hlora oksidējošām īpašībām. Vidusskolā skolēni var veikt eksperimentu paši skolotāja uzraudzība, bet pamatskolā – tas ieteicams kā demonstrējumu. 

Dūmainais uzliesmojums(Straujo oks/red īpašību pētīšana)

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

ANOTĀCIJA

Eksperiments skaidro vielu oks/red īpašības. Sākumā pamēģina atsevišķi dedzināt sēru, kālija nitrātu un ogli. Pēc tam sagatavo nedaudz melno pulveri (šaujampulveri) un aizdedzina. Novērtē pulvera degšanas ātrumu un salīdzina ar iepriekšējiem izmēģinājumiem. Laiks 10-15 min., pamatsk., vidussk. (3)

Krāsu pāreja dzelzs(III) savienojuma, tiosulfāta reakcijā E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Tiek veikta jonu apmaiņas reakcija, kurai seko oksidēšanās-reducēšanās reakcija. Novēro šķīduma krāsas maiņu. Eksperimentu var izmantot kā problēmuzdevumu vidusskolā, lai izskaidrotu krāsu maiņu eksperimenta gaitā. Eksperiments tiem, kurus padziļināti interesē ķīmija.

Ķīmiskais luksofors

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

“Ķīmiskais luksofors” – iespaidīga krāsu pāreja ķīmiskajā reakcijā. Eksperimentu var izmantot pamatskolā un vidusskolā,  ķīmisko reakciju pazīmes – krāsu maiņas novērošanai. Indigokarmīna šķīdumam pievieno bāzisku glikozes šķīdumu. Notiek pakāpeniska šķīduma krāsas maiņa. Dažkārt, lai izdotos, ir nepieciešams veikt to atkārtoti.

Džins, kas paslēpies pudelē E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

3

Kālija permanganāta reakcija ar ūdeņraža peroksīdu E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: novērot oksidēšanās reducēšanās reakcijas demonstrējumu. Eksperimentu veic kā laboratorijas darbu, eksperiments paredzēts vidusskolas posmam.

Ūdeņraža iegūšana un eksplozija

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Cinka un sālsskābes reakcijā tiek iegūts ūdeņradis, uzkrāts un aizdedzināts.

Želejas lācīša teleportācija E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: demonstrēt kā izkausēts Bertolē sāls (kālija hlorāts) reaģē ar ar želejas konfekti. Notiek intensīva degšanas reakcija.

Kā radās uguņošana? R

Populārzinātniskā raksta saturs: īss raksts par pirotehnikas raķešu darbību.

Ziloņa zobu pasta. E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

1

Eksperimentā var novērot eksotermisku, ļoti strauju skābekļa izdalīšanos. Eksperimentu veic ka demonstrējumu. Putu izdalīšanās eksperimenta laikā ir ļoti iesapidīga, tāpēc to var rādīt kā brīnumeksperimentu.

Cukura dehidratēšana ar koncentrētu sērskābi

Laiks - līdz 5 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta laikā var novērot cukura dehidratēšanu – kā cukuram tiek atšķelts ūdens un tas pārogļojas par oglekli.

“Ķīmiskais hameleons” E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas demonstrējums, kurā var novērot kālija permanganāta reducēšanos, kas izpaužas kā pakāpeniska krāsu maiņa šķīdumā.

Amonija dihromāta termiska sadalīšanās E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā notiek amonija dihromāta sadalīšanās, kas atgādina vulkānu. Rasts drošs, veselībai nekaitīgs šī eksperimenta demonstrējuma veids.

Hroma(VI) reakcija ar amonjaku

Drošība -

3

Fosfora(III) bromīda sintēze

Laiks - līdz 5 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperiments attēlo divu nemetālu – broma un fosfora savstarpēju eksotermisku, ķīmisku reakciju.

Sprāgstošais sērs E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Demonstrējot eksperimentu, skolēniem var veidot izpratni par sēra reaģētspēju ar spēcīgiem oksidētājiem, kā arī oksidēšanās-reducēšanās procesiem, kuri norit ne tikai šķīduma vidē, bet arī vielām esot sausā vidē.

Joda nitrīda iegūšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Skolēni mācās sintēzēt nestabilus neorganiskus savienojumus. Veido priekšstatu par neorganisko savienojumu sintēzi, un to ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām.

Ugunīgs, kvēlojošs uzraksts

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Nitrāti tiek izmantoti pirotehnika, jo veicina degšanu. Izmantojot ar  kālija vai nātrija nitrātu šķīdumu piesūcinātu vates kociņu vai otiņu, var veidot ugunīgus uzrakstus. Eksperimentu ieteicams veikt ka demonstrējumu.

Uguns iegūšana bez sērkociņiem magnija un sudraba nitrāta reakcijā E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Vai ir iespējams aizdedzināt vielu maisījumu ar ūdeni? Vai visas vielas drīkst dzēst ar ūdeni? Šis eksperiments atbildēs uz šiem jautājumiem.  Eksperiments jāizpilda kā demonstrējums.

Uguns iegūšana bez sērkociņiem reakcijā, kurā izmanto permanganātu un sērskābi E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

3

Kālija permanganāts ir samērā spēcīgs oksidētājs.  Sadzīvē kālija permanganātu dēvē par zilajiem graudiņiem vai lillā graudiņiem. Izmantojot zilos graudiņus var viegli radīt uguni, bez sērkociņu izmantošanas. Eksperiments jāizpilda kā demonstrējums.

Uguns iegūšana bez sērkociņiem, izmantojot hlorātu E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Kālija hlorātu jeb Bērtolē sāli pirotehniskajos maisījumos lieto kā  spēcīgu oksidētāju. Mūsdienās to saturošas sprāgstvielas neizmanto, jo tās ir pārāk nestabilas un bīstamas.

Sausā ledus ugunskurs E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Ogļskābo gāzi cietā agregātstāvoklī sauc par sauso ledu. Tā neveicina degšanu. Sausā ledus temperatūra ir -79 oC. Tomēr šis eksperiments parāda pretējo, ka degšana var notikt ogļskābās gāzes klātbūtnē un zemā temperatūrā.

Magnija nitrīda iegūšana E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Eksperimenta nolūks ir izpētīt metālu un nemetālu savstarpējās reakcijas, kur magnija degšanas reakcija rodas nitrīds.

Permanganātskābes iegūšana E

Laiks - 10-15 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: salīdzināt dažādu savienojumu oksidēšanas spējas, parādīt permanganātskābes rašanās procesu.

Sārma iedarbība uz alumīnija foliju E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentā pierāda alumīnija amfoteritāti – spēju reaģēt gan ar skābēm, gan ar sārmiem.

Glicerīna pašaizdegšanās. E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperiments parāda, ka, lai notiktu aizdegšanās, ne vienmēr ir nepieciešama uguns.

Šis eksperiments var būt viena no uguns iegūšanas metodēm.

 

Cinka reakcija ar jodu. E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Eksperimentā tiek veikta cinka reakcija ar jodu.

Eksperimenta mērķis: iepazīstināt skolēnus ar metāla un nemetāla savstarpējo reakciju un reakciju apstākļiem.

Dzelzs korozija sālsūdenī

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Dzelzs korozija (rūsēšana) NaCl un KCl šķīdumā. Dotais eksperiments paskaidro, kā un kāpēc ceļu apstrāde ar sāls šķīdumiem bojā automašīnu korpusus.

Hroma zvaigžņu lietus (hroma peroksīds) E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Iespaidīgs eksperiments hroma un tā savienojumu ķīmisko īpašību demonstrēšanai – izskatās kā “krītošu zvaigžņu” lietus.

Sudraba spoguļa reakcija. I

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Ekspriments izskaidro sudraba(I) komplekso savienojumu oksidējošas īpašības ūdens šķīdumos.

Šo reakciju vēsturiski izmantoja spoguļu iegūšanai, taču tā vienlaicīgi ir arī glikozes pieradīšanas reakciju. Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu laboratorijas darbu (nepieciešams mazāk izejvielu un trauku tilpumi).

Savdabīgā čūska E

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Cukura oksidēšanās gaitā dzeramās sodas klātbūtnē veidojas “savdabīgā čūska”.

Eksperimenta parāda, ka ogļhidrātu oksidēšanās var notikt ne tikai stipru oksidētāju  (piem., konc. sērskābes) klātbūtnē. Cukuram degot rodas   ogļskābā gāze un ogleklis, kas veido irdenu struktūru (“čūsku”).

Šaujampulvera izgudrošana E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Šaujampulveri uzskata par vienu no ķīniešu “Četriem Diženajiem Izgudrojumiem”. Šaujampulveri iegūt neizdosies, taču maza uguņošana sanāks.

Sudraba spoguļa reakcija. II E

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis – veikt glikozes pieradīšanas reakciju. Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu laboratorijas darbu (nepieciešams mazāk izejvielu un trauku tilpumi).

Lielgabala šāviens – ūdeņraža peroksīda reakcija ar kālija permanganātu E

Laiks - 10-15 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperiments parāda kā oksidētāji ietekmē degšanas procesu.

Silīcija iegūšana

Laiks - 10-15 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: novērot silīcija iegūšanu un pierakstīt ķīmiskās reakcijas ar novērojumiem un ķīmisko reakciju vienādojumiem un oksidēšanās-reducēšanās vienādojumiem.

Alumīnija reakcija ar jodu

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

3

Eksperimenta mērķis: veikt metāla ķīmisko reakciju ar nemetālu, vērot reakcijas pazīme un uzrakstīt ķīmiskās reakcijas vienādojumu.

Cinka reakcija ar sēru

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Eksperimentā tiek veikta cinka reakcija ar sēru. Eksperimenta mērķis: iepazīstināt skolēnus ar metāla un nemetāla savstarpējo reakciju un reakciju apstākļiem. Lielisks eksperiments uzsākot apgūt ķīmisko reakciju vienādojumu pierakstu.