7. Metāli. Ūdeņradis

Metālu aktivitāte E

Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Labaratorijas darbs – metālu aktivitāte, sniedz ieskatu par metālu aktivitātes rindu un metālu reakcijām ar atšķaidītu skābi.  Eksperimentu ieteicams veikt skolēniem (psk., vsk.) skolotāja uzraudzībā.

Nātrija reakcija ar koncentrētu sērskābi V

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Eksperimenta mērķis ir parādīt nātrija ķīmisko aktivitāti, tā reakcijā ar sērskābi. Tiek piedāvāts šīs reakcijas video. P

Ugunīgā varavīksne E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentā var pārliecināties par dažādu metālu jonu liesmas krāsu.

Ūdeņraža iegūšana un eksplozija

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Cinka un sālsskābes reakcijā tiek iegūts ūdeņradis, uzkrāts un aizdedzināts.

Uguns varavīksne – metālu jonu noteikšana pēc liesmas krāsojuma

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Demonstrējums saistošs gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēniem, apgūstot tēmu “Metālu un to savienojumu īpašības’’. Demostrējumā ir parādīts, kā metālu jonus var pazīt pēc tā, kā tie krāso liesmu. Sāļu šķīdumu ar metāliskās stieples palīdzību ievieto liesmā (labāk metālu nitrātus vai sulfātus) vai arī aizdedzina sāļu paraugus (labāk hlorīdus) un novērot liesmas krāsas maiņu.

Sārmu metālu īpašības I

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Temata “Metālu ķīmiskā aktivitāte un ķīmiskās īpašības”, ilustrēšanai tiek piedāvāts video par aktīvo metālu – Li, Na, K glabāšanas nosacījumiem, fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, reakciju ar ūdeni un sārmu rašanos.

Veic skolotājs kā demonstrējumu, akcentējot drošības noteikumus.

 

 

Litija pierādīšana E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Dažādi neorganiskie sāļi sadegot liesmu krāso dažādās krāsās. Piemēram, litija sāļi liesmu krāso karmīnsarkanu, nātrija sāļi – dzeltenu un kālija sāļi – zili violetā krāsā. Eksperimentu veic kā demonstrējumu pamatskolas posmā.

Visbiežāk alerģiju izraisa niķelis un kobalts R

Populārzinātniskā raksta saturs: īss raksts par metāliem, kas visbiežāk cilvēkiem izraisa alerģiju.

Grenlandes dārgumu meklējumi R

Populārzinātniskā raksta saturs: dažādi derīgie izrakteņi, tajā skaitā metāli, kas atrodas zem Grenlandes ledus kārtas. Izaicinājumi un draudi šo derīgo izrakteņu iegūšanai.

Zelta pēdas R

Populārzinātniskā raksta saturs: zelta ceļš no tā dabai un cilvēkiem bīstamās iegūšanas Dienvidamerikā, uzpirkšanas, pārvešanas uz Rietumvalstīm līdz attīrīšanai un priekšmetu izgatavošanai.

Apvērsums tērauda ražošanā R

Populārzinātniskā raksta saturs: tērauda kā dzelzs sakausējuma iegūšanas paņēmiena atklāšana un tā ietekme uz ražošanu.

Vai te kāds vēl ir? R

Populārzinātniskā raksta saturs: Atakamas tuksnesī apslēptie derīgie izrakteņi varš un zelts. Kā to nepārdomāta iegūšana iznīcinājusi piekļuvi dzeramajam ūdenim. Derīgo izrakteņu iegūšanas sekas uz apkārtējo vidi.

Mākslīgā zīda iegūšana E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Mākslīgā zīda sintēzes eksperiments ļauj apgūt gan pārejas metālu komplekso savienojumu uzbūvi, gan celulozes fizikāli-ķīmiskās īpašības. Eksperimentu veic gan kā demonstrējumu, gan kā laboratorijas darbu.

Uguns iegūšana bez sērkociņiem magnija un sudraba nitrāta reakcijā E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Vai ir iespējams aizdedzināt vielu maisījumu ar ūdeni? Vai visas vielas drīkst dzēst ar ūdeni? Šis eksperiments atbildēs uz šiem jautājumiem.  Eksperiments jāizpilda kā demonstrējums.

Sausā ledus ugunskurs E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Ogļskābo gāzi cietā agregātstāvoklī sauc par sauso ledu. Tā neveicina degšanu. Sausā ledus temperatūra ir -79 oC. Tomēr šis eksperiments parāda pretējo, ka degšana var notikt ogļskābās gāzes klātbūtnē un zemā temperatūrā.

Degošie ūdeņraža burbuļi E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentā iegūst ūdeņradi un ar to piepilda ziepju burbuļus, kurus aizdedzinot, rodas troksnis un liesma. Eksperiments ir interesants un saistošs skolēniem. Dotais eksperiments jāizmanto kā demonstrējums.

Magnija nitrīda iegūšana E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Eksperimenta nolūks ir izpētīt metālu un nemetālu savstarpējās reakcijas, kur magnija degšanas reakcija rodas nitrīds.

Permanganātskābes iegūšana E

Laiks - 10-15 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: salīdzināt dažādu savienojumu oksidēšanas spējas, parādīt permanganātskābes rašanās procesu.

Sārma iedarbība uz alumīnija foliju E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentā pierāda alumīnija amfoteritāti – spēju reaģēt gan ar skābēm, gan ar sārmiem.

Alumīnija hidroksīda amfotērās īpašības E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments pierāda alumīnija hidroksīda amfotērās īpašības. Eksperimentu var veikt kā laboratorijas darbu vai demonstrējumu.

Cinka reakcija ar jodu. E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Eksperimentā tiek veikta cinka reakcija ar jodu.

Eksperimenta mērķis: iepazīstināt skolēnus ar metāla un nemetāla savstarpējo reakciju un reakciju apstākļiem.

Boraka pērlīte E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Bora(III) oksīdam piemīt spēja paaugstinātā temperatūrā, šķidrā stāvoklī, savienoties ar metāliem. Kā rezultātā veidojas caurspīdīgi, stiklveida savienojumi. Dažu metālu oksīdi piešķir šiem savienojumiem nokrāsu, kas raksturīga attiecīgā metāla jonam.

Dzelzs korozija sālsūdenī

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Dzelzs korozija (rūsēšana) NaCl un KCl šķīdumā. Dotais eksperiments paskaidro, kā un kāpēc ceļu apstrāde ar sāls šķīdumiem bojā automašīnu korpusus.

Hroma zvaigžņu lietus (hroma peroksīds) E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Iespaidīgs eksperiments hroma un tā savienojumu ķīmisko īpašību demonstrēšanai – izskatās kā “krītošu zvaigžņu” lietus.

Šaujampulvera izgudrošana E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Šaujampulveri uzskata par vienu no ķīniešu “Četriem Diženajiem Izgudrojumiem”. Šaujampulveri iegūt neizdosies, taču maza uguņošana sanāks.

Silīcija iegūšana

Laiks - 10-15 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: novērot silīcija iegūšanu un pierakstīt ķīmiskās reakcijas ar novērojumiem un ķīmisko reakciju vienādojumiem un oksidēšanās-reducēšanās vienādojumiem.

Alumīnija reakcija ar jodu

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

3

Eksperimenta mērķis: veikt metāla ķīmisko reakciju ar nemetālu, vērot reakcijas pazīme un uzrakstīt ķīmiskās reakcijas vienādojumu.

Cinka reakcija ar sēru

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Eksperimentā tiek veikta cinka reakcija ar sēru. Eksperimenta mērķis: iepazīstināt skolēnus ar metāla un nemetāla savstarpējo reakciju un reakciju apstākļiem. Lielisks eksperiments uzsākot apgūt ķīmisko reakciju vienādojumu pierakstu.

Dzelzs vates degšana uz svariem

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis: skaidro oksidēšanās reakciju, izmantojot eksperimenta novērojumus.

Vara, sudraba un zelta monēta E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: secināt par sakausējumu rašanās procesu; secināt par metālu un sakausējumu atšķirīgajām īpašībām.

Kadmija konstatēšana dienas gaismas spuldzēs

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Skolēni apgūst kvalitatīvās analītiskās ķīmijas metodi – spēj identificēt ķīmisko elemetnu kadmiju.