8. Skābes - bāzes - sāļi, indikatori

Skābju ķīmiskās īpašības E

Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Labaratorijas darbs – skābju ķīmiskās īpašības, sniegs ieskatu par organisko un neorganisko skābju kopīgajām ķīmiskajām īpašībām. Eksperimentu ieteicams veikt skolēniem (psk, vsk) skolotāja vadībā. 

Koncentrētas sērskābes bīstamība E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Demonstrējuma mērķis ir saprotamā un viegli uztveramā veidā parādīt bīstamību, kas var rasties darbā ar koncentrētu sērskābi.

pH vērtības noteikšana ikdienā lietojamos šķidrumos

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Nosaka pH vērtību dažādiem ikdienā lietojamajiem šķidrumiem, izmantojot universālo indikatora papīru.

 Sagrupē dotos šķīdrumus pēc to vides, pamatojoties uz eksperimenta rezultātiem.

 

Neitralizācijas reakcija

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā, ar univerālindikatora papīru pierāda, ka NaOH ir sārmaina vide un H2SO4 ir skāba, tad veic netralizācijas reakciju, salejot abas vielas kopā, tad ar univerālindikatoru pierāda, ka vide ir neitrāla. Eksperimentā skaidro vielu neitralizācijas procesu ar ķīmisko reakciju vienādojumu.

Sarkanā kāposta ekstrakta kā vides pH indikatora izmantošana

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā ir parādīts, kā var pagatavot sarkano kāpostu indikatoru un ar to noteikt dažādu sķīdumu vides reakciju (skāba, neitrāla vai sārmaina).

Balons, kurš nav jāpūš!

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

1

Visvairāk patiks pirmskolas vecuma bērniem, bet interesi rada gan sākumskolā, gan pamatskolā. Var veikt kā mājas eksperimentu. Šis darbs ir vairāk domāts kā demonstrējums – vai var piepūst balonu, izmantojot vielas, ko var atrast virtuves skapītī.

Skābā lietus modelēšana E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Demonstrējuma eksperiments parāda, ka, sēram sadegot gaisā, rodas gāzes, kuru mijiedarbībā ar ūdeni, tā vide kļūst skāba.

pH diēta tuvplānā R NP

Populārzinātniskā raksta saturs: pH diēta, tās vērtējums dažādu nozaru speciālistu skatījumā. Organisma pH.

Visskābākā vieta R

Populārzinātniskā raksta saturs: pH rādījumu rekordi dažādās pasaules vietās.

Okeāns ar skābu piegaršu R

Populārzinātniskajā rakstā skaidrota skābā oksīda – oglekļa(IV) oksīda šķīšana pasaules okeānā, kas izraisa tā paskābināšanos. Raksturotas tehnoloģijas šī procesa novēršanai.

Ogļskābā gāze (sausais ledus) ir skābais oksīds

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir, izmantojot ogļskābo gāzi cietā stāvoklī , ko dēvē par sauso ledu, un vāji bāzisku šķīdumu pierādīt, ka oglekļa oksīds ir skābais oksīds.

Kristālhidrāti

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir demonstrēt temperatūras ietekmi uz kristālhidrātu krāsu.

Krāsainie ziepju burbuļi E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Eksperiments parāda, kā gaisā esošā ogļskābā gāze reaģē ar sārmiem. Eksperimentu veic kā demonstrējumu.

Kas notiek, kad kopā sajauc skābes un bāzes šķīdumus? E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

3

Šajā eksperimentā skolēni eksperimentāli veic neitralizācijas reakcijas, mēra šķīdumu pH vērtības. Eksperimenta mērķis ir noteikt, kas notiek sajaucot kopā skābes un bāzes šķīdumus.

pH un krāsas E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Šī eksperimenta mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar pH un ķīmiskajām reakcijām, kurās notiek krāsu maiņa, kad tiek pievienots vides pH indikators. Izmantojot universālindikatoru, skolēni var noteikt vairāku mājās atrodamu šķīdumu pH vērtības.

pH indikatora pagatavošana un īpašību pārbaude ķīmijas laboratorijā

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Šajā eksperimentā skolēni pagatavo pH indikatoru no sarkanā kāposta un to pārbauda, izmantojot skābes un bāzes šķīdumus.

Ūdens sārmainības noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Esperimentā notiek sērskābes un analizējamā ūdens parauga neitralizācijas reakcija. Skolēns mācās titrēt un pēc iegūtajiem datiem aprēķināt ūdens šķīduma parauga koncentrāciju un pH vērtību. Eksperimentu veic kā skolēnu patstāvīgo darbu.

 

 

Permanganātskābes iegūšana E

Laiks - 10-15 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: salīdzināt dažādu savienojumu oksidēšanas spējas, parādīt permanganātskābes rašanās procesu.

Sārma iedarbība uz alumīnija foliju E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentā pierāda alumīnija amfoteritāti – spēju reaģēt gan ar skābēm, gan ar sārmiem.

Alumīnija hidroksīda amfotērās īpašības E

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments pierāda alumīnija hidroksīda amfotērās īpašības. Eksperimentu var veikt kā laboratorijas darbu vai demonstrējumu.

Ķīmiskā varavīksne

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola, pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis ir demonstrēt skolēniem vienu no reakcijas pazīmēm – krāsas maiņu. Atkarībā no klašu grupas var papildinā eksperimentu ar izejvielas un produktu īpašību izpēti, ka arī reakcijas vienādojumu pierakstu. Eksperimentā tiek iegūti šķīdumi, kuriem ir varavīksnei raksturīgās krāsas.

Etiķskābes masas daļas (%) noteikšana konservu marinādē E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir praksē apgūt titrimetriju un masas daļas aprēķināšanu.

Sālsskābes koncentrācijas titrimetriska noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā notiek sālsskābes un kālija hidroksīda neitralizācijas reakcija. Skolēni mācās titrēt un pēc iegūtajiem datiem aprēķināt sālsskābes šķīduma koncentrāciju. Eksperimentu veic kā skolēnu patstāvīgo darbu.

 

Sērskābes šķīduma koncentrācijas noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperiments ir piemērots tās veikšanai skolā, apgūstot neitrālizācijas reakcijas 9.-11.klasē. Laboratorijas darba mērķis ir attīstīt (vai izveidot) skoilēnu prasmi titrēt, ka arī veikt nepieciešamus aprēķinus analizējama sērskābes šķīduma molaritātes aprēķināšanai.

Neitralizācijas riņķi E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis: secināt par skābju un bāzu savstarpējās reakcijas norisi un tās produktiem.

Etiķskābā rūgšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir demonstrēt kā notiek etiķskābās rūgšanas process Tiek veikta etiķskābes īpašību izpēte.