Amonija dihromāta termiska sadalīšanās E

Eksperimentā notiek amonija dihromāta sadalīšanās, kas atgādina vulkānu. Rasts drošs, veselībai nekaitīgs šī eksperimenta demonstrējuma veids.

Nepieciešams: 1

  • Amonija dihromāts, 3g;
  • karstumizturīga apaļkolba;
  • gāzes deglis;
  • statīvs.

Darba gaita: 2

  1. Uzstāda statīvu, iestiprina apaļkolbu tajā.
  2. Ieber apaļkolbā 3g amonija dihromāta.
  3. Silda apaļkolbu ar gāzes degli no apakšas, līdz amonija dihromāts sāk sadalīties.

Metodiskās norādes: 3

Hroma(III) oksīds ir kancerogēns, tādēļ eksperiments veicams zem nosūcēja vai velkmes skapī.

(NH4)2Cr2O7 -> N2 + Cr2O3 + 4H2O

Var novērot eksotermisku sadalīšanās reakciju, kur hroms un slāpeklis maina oksidēšanās pakāpi. Šajā reakcijā, amonija dihromāts ir gan oksidētājs, gan reducētājs. Var lūgt to paskaidrot skolēnus.