Butāna molmasas noteikšana E

Eksperimentāli tiek noteikta viena mola butāna masa un ķīmiskā formula.

Nepieciešams: 1

Vielas:

 • šķiltavu gāze (butāns).

Trauki un piederumi:

 • mērcilindrs, 1 L;
 • laboratorijas statīvs ar skavu;
 • liels kristalizators, vai lielāka plastmasas vanna;
 • elektroniskie svari;
 • termometrs;
 • barometrs;
 • gumijas caurule.

 

Darba gaita: 2

 1. Piepilda mērcilindru ar ūdeni, apvērš un ievieto ar ūdeni pilnā kristalizatorā vai vannā.
 2. Iestiprina mērcilindru laboratorijas statīva skavā tā, lai mērcilindra atvērtais gals būtu zem ūdens līmeņa.
 3. Nosver šķiltavu gāzes tvertni.
 4. Uzmauc šķiltavu gāzes ventilim gumijas cauruli.
 5. Ievieto gumijas caurules vaļējo galu  mērcilindrā.
 6. Atver šķiltavu gāzes tvertnes ventili. Izplūdušais butāns izspiež ūdeni no mērcilindra.
 7. Piepilda mērcilindru ar butānu.
 8. Nosver šķiltavu gāzes tvertni.
 9. Aizver mērcilindra vaļējo galu. Butānu no cilindra izlaiž vai nu velkmes skapī vai ārpus telpām.
 10. Aprēķina viena mola butāna masu, ja zināma viena litra masa.

Metodiskās norādes: 3

Butāns (C4H10) ir viegli sašķidrināma, degtspējīga gāze. Butānu plaši lieto par kurināmo (maisījumā ar propānu). Butānu lielākoties iegūst no naftas, lai arī nelielus daudzumus var iegūt no dabasgāzes.

Aprēķinos izmanto sakarību, ka viens mols gāzes aizņem 22,4 litrus. Lai atrastu butāna ķīmisko formulu, jāuzsver, ka vienas butāna molekulas sastāvā ir tikai ogleklis un ūdeņradis.

Butāna daudzumu iespējams aprēķināt arī izmantojot sakarību pV=nRT

Ievērot darba drošību eksperimenta laikā ar stikla traukiem, kā arī butānu neizlaist klases telpā, vai grūti vēdināmās telpās.