Ceļojuma nūja

Nepieciešams: 1

Dažādās krāsas dzijas kamoli.

Darba gaita: 2

  1. Bērni atrod aptuveni 50 cm- 1 m garu koka zaru/nūju.
  2. Aiciniet bērnus pārgājiena laikā savākt dažādus priekšmetus (lapas, zarus utt.), esot saudzīgi pret dabu, un piesiet ar vilnas dziju pie nūjas. Šie priekšmeti viņiem atgādinās par vietām, kur viņi ir bijuši.
  3. Pārgājiena beigās savāktos priekšmetus var izmantot, lai pastāstītu par saviem iespaidiem pārgājienā.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Marta Zedina, martazedina@gmail.com

Adaptēts : No grāmatas „Play, learn and have fun! Environmental Games and Activities for rangers and schools”