Černobiļa (R) NP

Īss apraksts par Černobiļas apmeklējumu mūsdienās, tās apkārtnes iedzīvotājiem un dabu.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.