1.16. Ciešās saites (Kornels, vides spēle) NP

Šī ir spēle ļoti skaidri parāda visa  ciešo saistību un atkarību dabā, to kā gaiss, akmeņi, augi un dzīvnieki darbojas kopā līdzsvarotajā dzīvības tīklā.

Nepieciešams: 1

  1. Auklas kamols.
  2. Vismaz 3 dalībnieki.

Darba gaita: 2

  1. Spēlētāji izveido apli.
  2. Vadītājs nostājas apļa vidū, tuvu malai ar auklas kamolu rokā. (“Kurš var nosaukt augu, kas aug šajā apvidū” … Pienenes. Labi. Šeit Pienenes jaunkundze, turiet auklas galu. Vai ir dzīvnieks, kas dzīvo apkārtnē un ēd pienenes… Truši! Truša jaunskungs, jūs paņemiet auklu šeit jūs esiet saistīts ar Pienenes jaunkundzi, jo jūsu pusdienas ir atkarīgas no viņas ziediem. Tagad, kurš grib ēst Truša jaunskungu pusdienās?”)
  3. Turpina savienot klātesošos ar auklu, pamazām atklājot viņu attiecības ar citiem grupas dalībniekiem. Ieviesiet jaunus elementus un kategorijas, tādas kā citus dzīvniekus, augsni, ūdeni utml., līdz viss bērnu aplis ir vienots, tā simbolizējot dzīvības tīklu. Jūs esiet radījuši paši savu ekosistēmu.
  4. Lai parādītu, cik katrs indivīds ir svarīgs visai sabiedrībai, minot kādu ticamu iemeslu, paņem prom kādu tīkla elementu. Piemēram, mežā izceļas ugunsgrēks vai arī malkas cirtējs nocērt koku.
  5. Kad koks krīt, tiek parautas visas tās auklas, ar kurām tas savienots. Visus, kas jūt rāvienu savā auklā, kaut kādā veidā ir ietekmējusi koka nāve. Tagad katrs, kas jutis rāvienu no koka, parauj savu auklu. Process turpinās, līdz katrs sajūt koka bojāejas ietekmi.

 

 

Metodiskās norādes: 3

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienoja: Kristaps Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv