Cukura dehidratēšana ar koncentrētu sērskābi

Eksperimenta laikā var novērot cukura dehidratēšanu – kā cukuram tiek atšķelts ūdens un tas pārogļojas par oglekli.

Nepieciešams: 1

  • Galda cukurs, 50 g
  • koncentrēta sērskābe, 30 mL
  • destilēts ūdens, 10 mL
  • vārglāze, 100 mL
  • stikla nūjiņa
  • svari.

Darba gaita: 2

  1. Ieber vārglāzē 50 g galda cukura.
  2. Iepilina vārglāzē 3-4 pilienus destilēta ūdens.
  3. Pielej pie galda cukuram 30 ml  koncentrētas sērskābes.
  4. Samaisa šķīdumu ar stikla nūjiņu un novēro izmaiņas.

 

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments parāda, ka H 2 SO 4 ir spēcīga “ūdens atņēmēja” viela un dehidratē (pārogļo) saharozi līdz ogleklim. Tā kā reakcija ir eksotermiska un izdala lielus daudzumus ar SO 2, eksperiments ir jāveic velkmes skapī!

Ķīmiskās reakcijas vienādojums:

C12H22O11 +24H2S04 –> 12CO2+ 24SO2 + 35H2O