Degošā naudas banknote

Eksperimentā novēro šķietamu banknotes degšanu, lai gan patiesībā deg etanols.

Nepieciešams: 1

Etilspirts 96%,

ūdens,

vārāmā sāls,

naudas banknote,

šķiltavas, pincete

Darba gaita: 2

  1. Sagatavo traukā šķīdumu, kas sastāv no 50ml spirta un 50ml ūdens.
  2. Pievieno šķīdumam nedaudz vārāmās sāls.
  3. Šķīdumā iemērc naudas banknoti.
  4. Izņem ar pinceti banknoti no šķīduma.
  5. Banknoti aizdedzina un vēro kā tā vispirms deg un pēc tam liesma nodziest, bet banknote nesadeg.

Metodiskās norādes: 3

Kad banknote tiek aizdedzināta, tā nedeg, bet tajā brīdī deg etanols, kas atrodas uz tās virsmas.

Kad viss etanols ir izdedzis, liesma nodziest!