Gaisa spilvens. II

Skolēni izgatavo modeli gaisa spilvena darbības demonstrēšanai, lai pārliecināties par berzes samazināšanas iespējām ar gaisa spilvena palīdzību.

 

Nepieciešams: 1

  • Margarīna trauciņa vāciņš, 
  • caurulīte (vīna pudeles korķis ar izurbtu caurumu), 
  • līme (superlīme), 
  • balons.

Darba gaita: 2

  1. Izgriež margarīna trauka vāciņā nelielu caurumu. 
  2. Ielīmē ar superlīmi caurumā perpendikulāri vāciņa virsmai īsu caurulīti tā, lai tās viens gals ir virs vāciņa, bet otrs – līdzeni ar vāciņa apakšējo virsmu.  
  3. Sagaida, kad līme nožust un caurulīte stingri turās vāciņā, 
  4. Viens eksperimenta veicējs ņem rokās vāciņu ar tajā iestiprināto caurulīti un aizspiež ar pirkstu caurulītes apakšējo galu.
  5. Otrs eksperimenta veicējs – piepūš balonu, uzmauc to caurulītes otrā galā.
  6. Modeli ātri novieto uz galda.

Metodiskās norādes: 3

No balona izplūst gaiss. Modeļa korpuss nedaudz paceļas virs galda, un tas viegli slīd jebkurā virzienā, kurā to pagrūž.

Darbs veicams pārī. Caurulītes vietā var izmantot vīna pudeles korķi, kurā izurbts caurums.

 

Sagatavoja Olga Ozoliņa, ozolinaolga891@gmail.com

Pilnveidoja: Viktorija Gedrovica, vg18021@edu.lu.lv

Adaptēts: I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa “Dabaszinības 6. klasei “, skolotāja grāmata