Gaiss, tā piesārņojums I

Latvijas Dabas muzeja organizētā konkursa 5 uzdevumi par aktuāliem ar gaisu un atmosfēras aizsardzību saistītiem jautājumiem. Konkursa uzdevumi ir paredzēti 5.-6. klašu skolēniem, bet  var piedāvāt arī 8. klasei pārbaudīt savas zināšanas par gaisa tēmu.

Metodiskās norādes: 3

8. klases ķīmijas kursā par tematu “Gaiss” skolēniem var piedāvāt pārbaudīt savas zināšanās par gaisa piesārņojumu un siltumnīcas efektu. Šo materiālu var izmantot arī apgūstot dabaszinības 5.-6. klasē.

Vairāk par konkursu un citu tēmu uzdevumi: https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/pasakumi/konkurss-5-6-klasu-skoleniem-cielavas-gudribas

Materiāla autori: Latvijas Dabas muzeja darbinieki, konkurss “Cielavas gudrība.”

Sagatavoja : Evija Vizule, evizule54@gmail.com