Gravimetriska ūdens satura noteikšana paraugā

Paraugu žāvē žāvēšanas skapī noteiktā temperatūrā, līdz tā masa vairs nemainās, t.i., līdz konstantai masai. Mitrumu (ūdens masu) nosaka, aprēķinot svērumu starpību pirms un pēc žāvēšanas. Darba uzdevums ir noteikt mitruma saturu [ūdens masas daļu], % paraugā.

Nepieciešams: 1

  • Sverglāzītes ar vāciņiem, 3 gab.;
  • analītiskie svari ( ± 0,0001g);
  • žāvēšanas skapis;
  • analizējamais paraugs.

Darba gaita: 2

  1. Precīzi nosver uz analītiskajiem svariem tukšas sverglāzītes ar vāciņiem.
  2. Ievieto svarglāzītēs 1–3 g parauga un tās atkal precīzi nosver.
  3. Liek žāvēties paraugus žāvēšanas skapī ne mazāk kā 1 stundu 120 ºC temperatūrā.
  4. Izņem verglāzītes no zāvēšanas skapja, atdzesē eksikatorā un precīzi nosver.

Metodiskās norādes: 3

Šo metodi var izmantot ūdens satura noteikšanai dažādos paraugos, piem., pārtikas produktos, materiālos.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf