Ūdens R

Populārzinātnisks raksts par ūdens molekulas uzbūvi. Skaidrotas ūdens neparastās fizikālās īpašības un tā nozīme dzīvības procesos uz Zemes.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.