3.08. Iedomātais koks (Kornels, vides spēle) NP

Iedomātais koks, iespējams, ir viena no visefektīvākajām šīs grāmatas aktivitātēm ekoloģiskās apzināšanās un ētikas apgūšanai. Tas tik ļoti iepriecina sirdi, redzot dalībniekus “kļūstam” par kokiem, pilnīgu paša iegremdēšanos meža dzīvē, redzot tādu cēlu īpašību kā labsirdības un līksmas harmonijas izpausmi.

Nepieciešams: 1

  1. Ieteicama mūzika un atskaņotājs

Darba gaita: 2

  1. Iedomāto koku var īstenot gan telpās, gan ārā. Ārā to darīt vēlams zem liela lapu koka.
  2. Lai spēlētāji ar aizvērtām acīm nostājas zem koka, taču pietiekami tuvu, lai visi varētu jūs dzirdēt, bet atstājot nelielu brīvu vietu katram apkārt.  
  3. Pastāstiet, ka viņiem tūdaļ būs jāpārdzīvo lapu koka dzīve vesela gada garumā – vasarā, rudenī, ziemā un pavasarī. Patiesībā viņiem būs jākļūst par kokiem.
  4. Jūsu stāsta laikā “koki” var turēt rokas paceltas augšup kā zarus vai arī vienkārši stāvēt ar aizvērtām acīm, iztēlojoties dzirdēto. Maziem bērniem kāda vienkārša kustība, piem., līgošanās ziemas vējā palīdz novērst nepacietību.
  5. Vizulizāciju var nolasīt, vai balstoties uz vadlīnijām radīt to pats. Grupās ar mazākiem bērniem vai īsu uzmanības koncentrēšanas laiku, saīsina stāstu, izlaižot otršķirīgos faktus un samazinot dažus noskaņu radošos aprakstus. Jūsu mērķis, veicot šo aktivitāti, ir pilnveidoties ikreiz, kad to vadāt.

Metodiskās norādes: 3

Koku novērtēšana, meža bioloģija, empātija

  • diena vai nakts, it visur, vislabāk pie lapu koka
  • 2 cilvēki un vairāk
  • 5 gadi un vairāk

Mūzika – Bēthovena Pastorālā 6 simfonija, Vivaldi Četri gadalaiki vai Pachelbel’s Canon in D.

 

 

 

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienojusi: Elīza Kabakova (elizakabakova@inbox.lv)