Iedomu mežs! NP

Katrs bērns izprot apkārtējo pasauli citādāk, šī aktivitāte ļaus aktivizēt skolēna iztēli un redzējumu par dabu – kāda tā ir, cik krāsaina, cik skaista, priecīga vai skumja?

Nepieciešams: 1

Materiāli: PVA līme un tapetes sloksne.

Darba gaita: 2

  1. Skolēni iziet ārā un salasa uz zemes nokritušus zariņus, lapiņas, kociņus, koku mizas, u.t.t. – visiem materiāliem jābūt dabas materiāliem.
  2. Sanāk pēc tam visi kopā un visu sašķiro.
  3. Bērni grupās ar PVA līmi un uz lielas tapetes gabala līmē savu iedomu mežu. Paši izvēlas no kādiem materiāliem to gatavot.

Kad skolēnu iedomu mežs ir gatavs, katrs skolēns dalās ar savām izjūtām, veicot šo uzdevumu, kā arī izstāsta, kāpēc ir izvēlējies konkrētos dabas materiālus.

Metodiskās norādes: 3

Aktivitāti var veikt gan telpās, gan ārā.

 

 

Pievienoja: Elīza Kabakova (elizakabakova@inbox.lv)

Adaptēts pēc: Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā.

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/att_speles_izmant.pdf