1.01. Iepazīsimies (Kornels, vides spēle) NP

Šī jautrā nodarbības sākšanas aktivitāte palīdz dalībniekiem satikt un iepazīt vienam otru. Viens spēlētājs jautā jautājumu otram, tas – jautātājam. Lai ienestu vairāk interaktivitāti, spēlētājiem izstāsta, ka tiem ir jājautā tikai viens jautājums un atbilde nevar būt pārāk gara. Tā ka spēles mērķis ir nepazīstamu cilvēku satikšana, jāiesaista spēlētāji, kuri nav pazīstami.

Nepieciešams: 1

  1. Pirmā un otrā darba lapa.
  2. Zīmuļi.

Darba gaita: 2

  1. Dalībnieki sadalās pa pāriem un saņem darba lapu komplektus.
  2. Izlasa visus jautājumus.
  3. Dalībnieki uzdod jautājumus viens otram (uzdod vismaz vienu jautājumu).
  4. Pāris teikumos noskaidro kad, kur un kādā veidā ir bijusi šī ciešā saikne ar dabu.
  5. Dalībnieki secina, kas ir tas kopīgais, kas apvieno dabā.

 

Metodiskās norādes: 3

Jāzepa Logina komentārs.  Ja laiks ir ierobežots, jautā par brīžiem, situācijām, kad katrs ir izjutis dziļu dabas pārdzīvojumu. Aicina izlasīt visus jautājumus, bet atbildēt īsi vienu kādu no tiem. Pāris teikumos konstatē: kad, kur, kādā veidā ir bijusi šī ciešā saikne ar dabu. Nemēģina aprakstīt jūsu izjūtas – tās nav lemtas veiksmei. 

Noslēgumā secina – cik daudz mūs vieno kopīgais, dziļi izjustais. Svarīgi ar to dalīties. Šāda gandrīz vai intīma dalīšanās ar izjūtām nozīmīga arī bērniem – lai labāk apzinātos savas izjūtas, lai sajustu kopības sajūtu. 

Mūs vieno šādu atmiņu pastāvēšana, mēs apzināmies to vērtību.

Adaptēts pēc‌ ‌J.‌ ‌B.‌ ‌Cornell.‌ ‌Sharing‌ ‌Nature:‌ ‌Nature‌ ‌Awareness‌ ‌Activities‌ ‌for‌ ‌All‌ ‌Ages.‌ ‌Nevada‌ ‌City,‌ ‌Crystal‌ ‌Clarity‌ 
Publishers.‌ ‌2015.‌ ‌Sagatavoja‌ ‌Jāzeps‌ ‌Logins‌ 

Pievienoja: Kristaps Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv