Izgatavo reaktīvo balonraķeti! NP

Aviolaineri lido ļoti ātri, jo tiem ir jaudīgi reaktīvie dzinēji. Tie rada spēcīgu, uz aizmuguri vērstu gaisa plūsmu, kura dzen lidmašīnu uz priekšu. Eksperimentā skolēni varēs pētīt reaktīvā dzinēja darbības principu, liekot balonam lidot pāri istabai.

Nepieciešams: 1

 • 2 krēsli;
 • dzija;
 • kokteiļu salmiņš;
 • gaisa balons;
 • līmlente;
 • šķēres.

Darba gaita: 2

 1. Novieto divus krēslus četru metru attālumā vienu no otra.
 2. Nogriež piecu metru garu dzijas pavedienu.
 3. Iever dzijas pavedienu cauri kokteiļa salmiņam.
 4. Piesien dzijas pavediena galus pie krēsliem un atvelk salmiņu līdz vienam no krēsliem.
 5. Piepūš balonu un saspiež ar pirkstiem tā galu.
 6. Pielīmē balonu ar līmlenti pie salmiņa, tā, lai balona gals ir vērsts pret krēslu, pie kura atvilkts salmiņš.
 7. Palaiž balonu galu vaļā, lai pa to izplūst gaiss.
 8. Vēro reaktīvo kustību.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimentu veic pietiekami plašā telpā. Skolēni strādā grupās, ievērojot darba drošības noteikumus.

 

Adaptēts pēc: “101 LIELISKS DABASZINĪBU EKSPERIMENTS”, ZVAIGZNE ABC, 110. LPP.

Sagatavoja: Māra Folkmane, marafolkmane@gmail.com

Pilnveidoja: Jūlija Korennaja, Viktorija Gedrovica