Jaunas liesmas iegūšana no sveces liesmas E

Nepieciešams: 1

  • Svece;
  • sērkociņi;
  • alumīnija follija rullītis (līdz 4cm gara, ~ 4mm diametrā);
  • pincete;
  • koka skaliņš.

Darba gaita: 2

  1. Aizdedzina sveci.
  2. Uz stikla nūjiņas uzrullē aptuveni 4 cm garu alumīnija folijas lentas gabaliņu. Alumīnija caurulīti noņem no stikla nūjiņas un turēšanai nostiprina to ar stiepli, vai nesaspiežot paņem ar pinceti.
  3. Aizdedzina koka skaliņu.
  4. Alumīnija follija rullīša galu, turot to ar pinceti, ievieto sveces liesmā. Turot to nedaudz slīpi, ar degošu koka skaliņu aizdedzina no caurulītes plūstošos baltos dūmus (vaska tvaikus).
  5. Novēro jaunu liesmu, kura radusies caurulītes galā.

Metodiskās norādes: 3

Sveces liesmā, it īpaši degļa tuvumā, atrodas gāzveida vasks, kas plūst pa cauruli un tās galā sadeg, veidojot jaunu liesmu. Šādi tiek noskaidrots vai gūts papildus apstiprinājums tam, kāds parafīns deg – ciets, šķidrs vai gāzveida. Deg parafīna tvaiki un jaunas liesmas iegūšanai nav nepieciešama dakts.

Iepazīstinot ar šī eksperimenta gaitu būtu jānorāda, ka ne katru eksperimentu iespējams sekmīgi veikt ar pirmo reizi. Ir jābūt uzmanīgam, vērīgam un gatavam eksperimentu atkārtot vairākkārt. Skolēniem pašiem jānosaka kāda izmēra un diametra caurulīte der vislabāk, kurā degļa vietā to vislabāk ievietot un kādā slīpumā turēt.

Darba drošība! Ja alumīnija caurulīte ir bijusi iemērkta pie sveces degļa šķidrā parafīnā, tā var aizdegties. Šajā gadījumā, degošā caurulīte ir jātur nekustīgi virs sveces, kamēr parafīns izdeg. Nav jācenšas to censties nopūst vai nodzēst plivimot, jo telpā būs jūtama stipra parafīna tvaiku smarža.

Sveces liesmā, it īpaši degļa tuvumā, atrodas gāzveida vasks, kas plūst pa cauruli un tās galā sadeg, veidojot jaunu liesmu.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Jauno ķīmiķu skolas nodarbība “Degšana – droši, nedroši, bīstami”

Papildināja: Lana Bračka, LU ĶF dabaszinātņu un IT skolotāju programmas studente.

Video: