Jauni organiskie stikli (R) NP

Latvijas ķīmiķu un fiziķu atklājumi jaunu organisko stiklu iegūšanā un izmantošanā.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.