Kā gaiss atkarībā no temperatūras saraujas un izplešas!

Kad vielas un priekšmeti sakarst, tie parasti kļūst lielāki, bet atdziestot saraujas. Daļiņām sakarstot, tās kustas ātrāk un attālinās cita no citas. Tas nozīmē, ka tās aizņem vairāk telpas.

Nepieciešams: 1

  • plastmasas pudele
  • balons
  • izlietne vai trauks ar karstu ūdeni (tik karsts, ka vari pieskarties)
  • ledusskapis

Darba gaita: 2

  1. Uzvelk uz pudeles gala balonu un kārtīgi to nostiprina.
  2. Piepilda trauku ar karstu ūdeni. Ieliek pudeli traukā un dažas minūtes tur to, iemērktu līdz kakliņam. Kas notiek ar balonu?
  3. Ieliek pudeli ledusskapī uz 10 minūtēm.
  4. Novēro, kā izmainās balons?

Metodiskās norādes: 3

Novēro, kā pudelē esošais gaiss sakarst, izplešas un piepūš balonu. 

Tev vajadzētu novērot, ka pudelē esošais gaiss ir atdzisis, sarāvies un ievilcis balonu pudelē.

 

Sagatavoja: Arnis Dauksts