Kā ūdenī iespējams skābekļa trūkums? R

Īss raksts par skābekļa šķīdība ūdenī un faktori, kas to ietekmē.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.