Kadmija konstatēšana dienas gaismas spuldzēs

Skolēni apgūst kvalitatīvās analītiskās ķīmijas metodi – spēj identificēt ķīmisko elemetnu kadmiju.

 

Nepieciešams: 1

 • Slāpekļskābes šķīdums, atšķaidīts 1:1,
 • nātrija sulfīda šķīdums, 50 %,
 • veca dienasgaismas spuldze,
 • vārglāze,
 • mēģene,
 • pilināmā pipete,
 • aizsargbrilles.

Darba gaita: 2

 1. Sasit vecu dienasgaismas spuldzi velkmes skapī.
 2. Mazgā baltās nogulsnes, kas atrodas uz spuldzes sieniņām ar nelielu ūdens daudzumu.
 3. Ieskalo ūdeni vārglāzē.
 4. Izšķīdini nogulsnes, uzlejot tām slāpekļskābes šķīdumu.
 5. Pievieno nātrija sulfīda šķīdumu.
 6. Novēro kadmija sulfīda nogulšņu veidošanos.

 

Metodiskās norādes: 3

Darbu nepieciešams veikt velkmes skapī.

Sitot vecu dienasgaismas spuldzi – uzmanīgi, spuldzes iekšpusē ir vakuums – izdalās dzīvsudraba (Hg) tvaiki!

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs