Kaitēkļi puķu podā

Novērojumu var izmantot temata apguvei par ekosistēmām un dzīvo organismu mijiedarbību, pilnveidojot skolēnu novērošanas prasmes un prasmi strādāt ar mikroskopu.

Nepieciešams: 1

 • Mikroskops
 • Lupa
 • Petri trauciņš
 • Priekšmetstikliņš
 • Preparējamā adata
 • Pincete
 • Telpaugs ar kaitēkļiem (baltblusiņas, bruņutis, laputis)

Darba gaita: 2

 1. Aplūko klasē vai citā skolas telpā telpaugus. Kādam no tiem būs iespējams atrast kaitēkļus, kuri barojas ar auga lapām un jaunajiem dzinumiem.
 2. Noņem no  auga kaitēkli un ievieto to Petri trauciņā, izmantojot preparējamo adatu un pinceti.
 3. Sagatavo mikroskopu darbam.
 4. Izņem ar preparējamo adatu kaitēkli no Petri trauciņa ar un novieto to uz priekšmetstikliņa.
 5. Novieto priekšmetstikliņu  uz mikroskopa priekšmetgaldiņa un ieslēdz mikroskopa apgaismojumu. Uzgriež mazo (40x) palielinājumu. Ja kaitēklis ir dzīvs, tad jārīkojas ātri, jo tas var ātri atstāt objektīva redzeslauku.
 6. Skolēni:
 •  novēro kaitēkli;
 • izvērtē, kāds attiecību veids pastāv šajā ekosistēmā;
 • veido barības ķēdi un tās  turpinājumu.

Metodiskās norādes: 3

Ekosistēmā starp dzīvajiem organismiem pastāv daudzveidīgas savstarpējās attiecības. Šajā novērojumā skolēni var pārliecināties par vienu no šo attiecību veidiem – parazītismu, un vienlaicīgi attīstīt prasmi strādāt ar mikroskopu.

Skat arī šī darba video.

Sagatavoja: Inga Roģe