Kāpēc Zemes iekšiene ir tik karsta? (R) NP

Skaidrojums, ka Zemes kodola augsto temperatūru nodrošina tajā notiekošie radioaktīvās sabrukšanas procesi.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.