Kas ir minerāls? R

Populārzinātniskā raksta saturs: īss apraksts par to, kas ir minerālis, kādas ir prasības, lai vielu varētu saukt par minerālu.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.