Kas satur kopā atoma kodolu? R

Populārzinātniskā raksta saturs: īss raksts par atoma uzbūvi.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.