Kas spēj denaturēt proteīnus?

Eksperimentu laikā novēro proteīnu denaturāciju (sarecēšanu). Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbs pamatskolā un vidusskolā.

Nepieciešams: 1

 • Piens;
 • olas baltums;
 • destilēts ūdens;
 • citronskābe;
 • vara sulfāts, 5%;
 • sālsskābe, 5%;
 • etilspirts;
 • mērcilindrs, 100 mL;
 • mērcilindrs, 50 mL;
 • vārglāze, 150 – 200 mL, 10 gab.;
 • elektriskā plītiņa;
 • pilināmā pipete;
 • putotājs;
 • stikla nūjiņa.

Darba gaita: 2

1. eksperiments

 1. Nomēra mērcilindrā 100 mL destilēta ūdens un pārlej to pirmajā vārglāzē.
 2. Karsē ūdeni vārglāzē uz elektriskās plītiņas.
 3. Noņem vārglāzi no elektriskās plītiņas un piepilina udenim dažus pilienus olas baltuma.
 4. Novēro proteīnu sarecēšanu.

 

2. eksperiments

 1. Nomēra mērcilindrā 50 mL piena un pārlej to otrajā vārglāzē.
 2. Pievieno pienam vienu olas baltumu.
 3. Saputo vārglāzē iegūto šķīdumu ar putotāju.
 4. Novēro proteīnu sarecēšanu.

 

3. eksperiments.

 1. Nomēra mērcilindrā 50 mL piena un pārlej to trešajā vārglāzē.
 2. Nomēra 100 mL destilēta ūdens un ielej to ceturtajā vārglāzē.
 3. Pievieno ceturtajā vārglāzē olas baltumu un izšķīdini to destilētajā ūdenī.
 4. Pievieno trešās un ceturtās vārglāzes saturam citronskābes šķīdumu vai citrona sulu.
 5. Novēro proteīnu sarecēšanos.

 

4. eksperiments.

 1. Nomēra mērcilindrā 50 mL piena un ielej to piektajā vārglāzē.
 2. Nomēra mērcilindrā 100 mL destilēta ūdens un ielej to sestajā vārglāzē.
 3. Pievieno sestajā vārglāzē olas baltumu un izšķīdina to destilētajā ūdenī.
 4. Pievieno piektajai un sestajai vārglāzei 5% vara sulfāta šķīdumu.
 5. Novēro proteīnu sarecēšanos.

 

5. eksperiments.

 1. Nomēra mērcilindrā 50 mL piena  un pārlej to septītajā vārglāzē.
 2. Nomēra mērcilindrā 100 mL destilēta ūdens un pārlej to astotajā vārglāzē.
 3. Pievieno olas baltumu astotajā vārglāzē un izšķīdina to destilētajā ūdenī.
 4. Piepilina 5% sālsskābes šķīdumu septītās un astotās vārglāzes saturam.
 5. Novēro proteīnu sarecēšanu.

 

6. eksperiments.

 1. Nomēra mērcilindrā 50 mL piena un pārlej to devītajā vārglāzē.
 2. Nomēra mērcilindrā 100 mL destilēta ūdens un pārlej to desmitajā vārglāzē.
 3. Pievieno olas baltumu desmitajā vārglāzē un izšķīdina to destilētajā ūdenī.
 4. Pielej devītajai un desmitajai vārglāzei nedaudz etilspirta.
 5. Novēro proteīnu sarecēšanos.

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments ir uzskatāmāks, ja eksperimentus veic lielākos traukos – vārglāzēs.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com