Kodoltūrists R

Populārzinātniskā raksta saturs: Černobiļas AES, sprādziena dienas rekonstrukcija. Černobiļas AES apkārtnes zona mūsdienās kā tūrisma objekts.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.