Koku mizas raksts NP

Aktivitāte piedāvā nepastarpinātu pieredzi ar dabu, kurā skolēns izmantojot plānu papīra lapu un krītiņu, satausta un izjūt koka stumbra mizu – ieelpo tā smaržu, sajūt tā raupjo mizu un interesanto mizas rakstu.

Nepieciešams: 1

Materiāli: Papīrs un brūni vai melni krītiņi.

Darba gaita: 2

Aplūkojiet un aptaustiet tuvākajā apkārtnē augošo koku raupjo mizu! Bērni to var nofotografēt bez fotoaparāta. Papīra lapu cieši piespiež pie stumbra mizas un krāso pa virsu ar krītiņu. Kad darbs pabeigts, apskatiet iegūtos mizu rakstus, sameklējiet visneparastāko, visinteresantāko!

Metodiskās norādes: 3

Pievienojusi: Elīza Kabakova (elizakabakova@inbox.lv)