Kustības ātruma aprēķināšana

Skolēni iegūst datus un rēķina skriešanas ātrumu.

Nepieciešams: 1

  • Hronometrs,
  • lazermetrs vai citi mērinstrumenti attālumu mērīšanai.

Darba gaita: 2

  1. Sadalies pāros.
  2. Viens no pāra aiziet pie starta līnijas. Otrs dalībnieks uzņem laiku un dod signālu. Pēc signāla pirmais noskrien 30, 50 vai 100 m distanci.
  3. Nolasi skrējiena laiku finiša brīdī.
  4. Samainies uzdevumiem un fiksē otrā skrējēja laiku.
  5. Izmēri noskrieto ceļa garumu un to pieraksti.
  6. Aprēķini abu skrējēju skriešanas ātrumus.
  7. Atkārto eksperimentu 2 reizes.
  8. Atbildi uz jautājumiem: Kāds ir vidējais skriešanas ātrums abiem skrējējiem izvēlētajā distancē? Kāds ir  citu klasesbiedru vidējais skriešanas ātrums?

Metodiskās norādes: 3

Veicams pāros sporta laukumā.

Adaptēts pēc “Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klasei”, “Zvaigzne ABC”.

 

Pilnveidoja: Ābels Vatuļins