Lapa un ūdens

Eksperiments skaidro, ka auga lapas iztvaiko lieko ūdeni.

Nepieciešams: 1

  • Ūdens,
  • eļļa,
  • auga zariņš ar lapām, 1 gab.,
  • šauri stikla trauki, 2 gab.

Darba gaita: 2

  1. Ieliec vienā stikla traukā auga zariņu.
  2. Ielej ūdeni vienādā līmenī abos stikla traukos.
  3. Virs ūdens uzlej mazliet eļļas, lai tā parklāj ūdens virsmu.
  4. Pēc 2 vai 3 dienām pārbaudi, kāds ir ūdens līmenis traukos.

Metodiskās norādes: 3

Eļļa aizkavē ūdens iztvaikošanu no trauka. Traukā, kurā bija ievietots zariņš, ūdens caur auga stumbru nokļūst lapās un iztvaiko. Otrā traukā ūdens līmenis nemainās. Eksperiments parāda, ka caur augu lapām iztvaiko ūdens.

Skolēniem jāskaidro:

  1. Kurā traukā ūdens daudzums ir samazinājies?
  2. Kāpēc tā notika?

 

Darba drošība! Trauki jānoliek drošā vietā uz līdzenas virsmas.

 

Sagatavoja: Indra Skranda

Adaptēts pēc: Arājs R., Drulle V., Miesniece A. Izzini pasauli! Dabaszinības. Mācību grāmata 4.klase.- Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.

Pilnveidoja: Viktorija Gedroviča, vg18021@edu.lu.lv