Latvijas dabas ainavas NP

Raksturot dažādas dabas ainavas Latvijā. Kā ainavu var ietekmēt dažādi apstākļi?

Nepieciešams: 1

Attēli, kur redzama Latvijas dabas ainava.

Darba gaita: 2

Skolotāja sagatavojusi dažādus attēlus, kur redzama Latvijas dabas ainava.  Attēli ar dažādu reljefu. Iežu daudzveidība un ūdeņi. Augi un dzīvnieki Latvijas pļavās un mežos. Cilvēka izveidotie  objekti , to ietekme uz ainavu. Skolēni pa grupām un aplūko attēlus. Pārrunā grupās un sniedz raksturojumu par tiem!

Metodiskās norādes: 3

Darbojoties grupās, skolēniem jānoraksturo dažādā Latvijas dabas ainava. Kā ainavu var ietekmēt dažādi apstākļi, izmantojot īpašības vārdus. Skolēni prezentē savas grupas darbu.