Latvijas gaisa piesārņojuma līdere ir Rīga R

Pievienotā raksta saturs: gaisa kvalitāte Latvijā, tā piesārņojums, gaisu piesārņojošās vielas un to koncentrāciju noteikšana.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.