Levitējošie ziepju burbuļi E

Eksperiments uzskatāmi parāda, ka ogļskābā gāze ir smagāka nekā gaiss. Eksperimentu veic kā demonstrējumu.

Nepieciešams: 1

Vielas:

  • dzeramās soda (NaHCO3), 40 g;
  • sālsskābe, 1M, 50 ml;
  • ziepju burbuļi.

Piederumi:

  • caurspīdīgs trauks, 10 L;
  • stikla nūjiņa.

Darba gaita: 2

  1. Ieber caurspīdīgā 10 L traukā 40 g dzeramās sodas, pievieno 50 mL 1M sālsskābes un samaisa.
  2. Pūš virs trauka  ziepju burbuļus.
  3. Novēro, kā ziepju burbuļi „peld”.

Metodiskās norādes: 3

Dzeramās sodas un sālsskābes vietā kā ogļskābās gāzes avotu var izmantot sauso ledu.

Eksperimentu uzlaboja: Ilze Seglēre, Latvijas Universitāte “Dabaszinātņu un IT pedagogs”.