Magnēti uz ratiņiem

Magnēta galus sauc par poliem. Magnētu pretējie poli pievelkas, bet vienādie poli atgrūžas.

Uzdevums:

Nosaki, kad magnēti pievelkas un kad — atgrūžas!

Nepieciešams: 1

  • Stieņveida magnēti ar sarkanu joslu, 2 gab.,
  • mazi ratiņi, 2 gab.,
  • lineāls.

Darba gaita: 2

1. Ieliec katros ratiņos vienu magnētu.

2. Noliec ratiņus uz galda un tuvini tos citu citam.

3. Tuvini lēni ratiņos ievietotus magnētus citu citam ar pretējiem poliem.

4. Izmēri ar lineālu, no cik liela attāluma ratiņi sāk pievilkties.

5. Lēni tuvini magnētus ratiņos citu citam ar vienādiem poliem.

6. Izmēri ar lineālu, no cik liela attāluma ratiņi sāk atgrūzties.

7. Uzspēlējiet spēli! Ar vieniem ratiņiem grūžiet projām otrus. Uzvar tas, kurš sasniedz lielāku ātrumu, bet ar noteikumu, ka grūžamie ratiņi neapgriežas un nepieķeras pirmajiem ratiņiem.

Metodiskās norādes: 3

Rezultāti un secinājumi.

Magnētu  _______________ poli pievelkas. (pretējie)

Magnētu _______________ poli atgrūžas.( vienādie)

No cik liela attāluma ratiņi pievilka cits citam?

No cik liela attāluma ratiņi atgrūda cits citu?

Adaptēts pēc

“ Magnēti un kompass” – Lielvārds – 2015

Ievietoja Asja Kuike, asja.kuike@gmail.com

Pilnveidoja; Viktorija Gedrovica, vg18021@edu.lu.lv