2.04. Maskēšanās (Kornels, vides spēle) NP

 

Maskēšanās ir viena no visatzītākajām spēlēm, jo gan  bērni, gan pieaugušie kļūst koncentrētāki un mērķtiecīgāki, mēģinot saskatīt grūti atrodamos priekšmetus. Tā ir spēlē, lai iepazīstinātu bērnus ar dzīvnieku maskēšanās un pielāgošanās spējām.

 

Nepieciešams: 1

  1. Rūpnieciski ražoti produkti(16-24 gab.),
  2. 75 pēdas gara virve

Darba gaita: 2

  1. Lai spēlētu, vispirms savāc objektus – dažus viegli saredzamus (liels plastmasas fluorescējošs kukainis) un dažus vairāk izaicinošus. Ja jūs spēlējat ar jaunākiem bērniem, objekti var būt lielāki un vieglāk saskatāmi.
  2. Izvēlies 15-25 m posmu, kurā variē koku sugas, veģetācija un lapas. Ir labi, ja taka ir pietiekoši plata, lai cilvēki netraucēti var paiet viens otram garām.
  3. Lai palīdzētu spēlētājiem taku iezīmē ar virves gabalu. Tai jābūt vietā, kurā nav gara zāle, t.i., jābūt saredzama zemei. Variēšanai, izvieto priekšmetus dažādos augstumos un dažādā attālumā no auklas, bet ne tālāk kā 4 pēdu attālumā.
  4. Stāsta spēlētājiem: “ Ejiet uzmanīgi un saskaitiet kopējo ievēroto priekšmetu skaitu. Jums nav jāatceras šie dažādie objekti.”  Priekšmetus nedrīkst aiztikt. Intereses vairošanai, nesakiet cits citam kopējo priekšmetu skaitu. Kad spēlētāji būs pabeiguši taku, tie vadītājam čukstus pasaka redzēto priekšmetu skaitli. Kā atbildi tu vari teikt: “Labi, jūs saskatījāt trešdaļu objektu”. Vai: “Lieliski, jūs esat atraduši 3 no katriem 4 objektiem”.
  5. Tā ka spēlētāji vēlas atrast visus priekšmetus, aicina viņu taku iet no jauna. Ikviens, kurš to pabeidz, iet  uz auklas sākumu. Pēc tam iet pa taku un dalībnieki nosauc objektus, un vadītājs tos savāc. Vadītājs var aicināt brīvprātīgo skaitīt skaļi objektus, līdz ko tas ir ielikts somā.

 

Metodiskās norādes: 3

Viens no iecienītākajiem objektiem ir metāla spogulītis, ko mazliet nomaskējot, tas atspoguļo visu un kļūst gandrīz neredzams.

Arī ja grupa ir liela, ļauj visiem vienlaicīgi spēlēt, puse sāk no sākuma, puse – no vidus, tad iet no sākuma.

Ja vēlas, var beigās pastāstīt par maskēšanās nozīmi dabā un izmantot tuvumā esošos dzīvniekus, kuriem ir maskēšanās krāsojums vai var doties tos meklēt.

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienoja: Kristaps Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv