Meklē naftas produktu aizvietotājus R

Populārzinātniskā raksta saturs: Latvijas zinātnieku pētījumi bezatlikuma tehnoloģiju radīšanā saistībā ar biodegvielas iegūšanu.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.