Nātrija hidrogēnkarbonāta sintēze NP

Eksperimenta laikā tiek sintezēta dzeramā soda. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu pamatskolā un vidusskolā.

Nepieciešams: 1

 • Nātrija karbonāts, 10 g;
 • destilēts ūdens, 20 mL;
 • svari;
 • koniskā kolba, 250 mL;
 • mērcilindrs, 50 mL;
 • stikla nūjiņa;
 • piltuve;
 • caurule ar diametru 1 – 1,5 cm;
 • filtrpapīrs.

Darba gaita: 2

 1. Nosver 10 g nātrija karbonāta.
 2. Ieber nātrija karbonātu koniskajā kolbā.
 3. Ielej mērcilindrā 20 mL destilētā ūdens un pārlej to koniskajā kolbā ar nātrija karbonātu.
 4. Samaisa iegūto šķīdumu ar stikla nūjiņu, izšķīdinot nātrija karbonātu.
 5. Filtrē šķīdumu, ja tas ir nepieciešams.
 6. Ievieto koniskajā kolbā cauruli ar diametru 1 – 1,5 cm, tā lai caurules gals nepieskartos kolbas dibenam.
 7. Novēro oglekļa dioksīda pievadīšanu.
 8. Filtrē iegūtās nātrija hidrogēnkarbonāta nogulsnes.
 9. Mazgā iegūtās nātrija hidrogēnkarbonāta nogulsnes ar aukstu ūdeni.
 10. Žāvē iegūto vielu starp filtrpapīra loksnēm.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimenta laikā tiek sintezēts  šķīstošais nātrija hidrogēnkarbonāts jeb dzeramā soda.

Na2CO3 + H2O + CO2 -> NaHCO3

Doto eksperimentu ir ieteicams izmantot praktiskā iznākuma aprēķināšanā.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com