Neitralizācijas riņķi E

Eksperimenta mērķis: secināt par skābju un bāzu savstarpējās reakcijas norisi un tās produktiem.

Nepieciešams: 1

 • Nātrija hidroksīda šķīdums, 0,1 M
 • sālsskābes šķīdums, 0,1 M
 • universiālindikatora šķīdums
 • zīmulis
 • filtrpapīra lapa
 • pilināmās pipetes, 3 gab., 0,5 mL
 • lineāls, 10 cm
 • žavēšanas skapis

Darba gaita: 2

 1. Uz filtrpapīra ar zīmuli uzvelk divus riņķīšus 1 cm diametrā, 2-3 cm attālumā cits no cita.
 2. Pie viena no riņķīšiem pieraksta skābe, pie otra – bāze.
 3. Vienā riņķītī iepilina pāris pilienus skābes, otrā – bāzes šķīdumu.
 4. Nogaida pāris minūtes, līdz abi pilieni ir izplūduši pa papīru un saskārušies
 5. Uzpilina indikatoru tajā vietā, kur uz filtrpapīra ir saskārusies skābe ar bāzi.
 6. Izžāvē filtrpapīru žavēšanas skapī.
 7. Novēro indikatora krāsas maiņu.

Darba drošība: vielas ir kodīgas, var radīt ādsas apdegumus. Ja nokļūst uz ādas nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu tekoša ūdens.

Metodiskās norādes: 3

Galvenais šajā eksperimentā ir pēc universiālindikatora krāsu maiņas secināt, ka skābes un bāzes savstarpējā reakcijā rodas neitrāla vide. Pamatojoties uz šo secinājumu, tālāk var spriest kādas vielas tad radušās – tās nevar būt ne skābas, ne bāziskas, bet tām ir jāsatur izejvielās esošie atomi un atomu grupas.

Ja tika izmantots fenolftaleīns, tad neitrālajā vidē parādīsies bezkrāsaina krāsa. Tomēr tāda ir arī indikatora krāsa skāba vidē, tāpēc labāk izmantot indikatoru metiloranžu. Tad par neitrālu vidi liecina oranžas krāsas parādīšanās.

 

Eksperimenta aprakstu rediģēja:

Valerija Rogovaja,

valeryrogovaya@gmail.com

LU “Eksperimenti ķīmijā 2”